Prva župska pučka škola u Koprivnici osnovana je 1590. godine. Naša škola baštini tu višestoljetnu tradiciju iako je kao Prva narodna osmogodišnja škola formalno osnovana 31. srpnja 1956. godine. Zgrada u kojoj danas djeluje naša škola sagrađena je 1908. godine za potrebe Kraljevske male realne gimnazije i jedna je od najljepših ambijentalnih građevina u Podravini. 

Mijenjana je tijekom godina i još uvijek je lijepa. Zbog nedostatka prostora za rad 1953. godine nadograđen je cijeli drugi kat. Temeljito je obnovljena 1992., novu sportsku dvoranu dobila je 2011., a tijekom 2020. godine dovršena je i energetska obnova.

Prelaskom na jednosmjensku nastavu naša škola će zasigurno ponovno doživjeti promjene. Vjerujem da će zadržati svoju povijesnu secesijsku ljepotu i odgovoriti obrazovnim prohtjevima 21. stoljeća. 

Imenom Prva narodna osmogodišnja škola prvotno je brojila 823 učenika u 18 odjela. Od 1959. Prva osnovna škola Koprivnica, a od 1984. Osnovna škola “Mira Bano”. Stvaranjem samostalne hrvatske države 1991. dobila je naziv Osnovna škola “Antun Nemčić Gostovinski”. Danas je ustrojena kao matična osmorazredna škola s dvije područne škole: u Reki i Jagnjedovcu. Školu godišnje pohađa oko 720 učenika u 34 razredna odjela. 

                                                                                                                                Darko Sočev, ravnatelj