„Kompetencije stečene volontiranjem-kako ih pratiti i ocjenjivati“

Logo Volimo volontiranje

Koprivnica – U sklopu projekta „Volimo volontiranje“, financiranog u sklopu Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.), a kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s partnerima Gradom Koprivnica, Udrugom volontera Koprivničko - križevačke županije "Rad na dar", Osnovnom školom „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovnom školom „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovnom školom „Braća Radić“ Koprivnica, nastavljaju se edukacije predviđene projektom.

U organizaciji Obrtničkog učilišta Pouka, u utorak i srijedu 12. i 13. prosinca 2017. u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica održala se edukacija pod nazivom 'Kompetencije stečene volontiranjem – kako ih pratiti i ocjenjivati', koju je održala Vlatka Vincentić.

Cilj edukacije je da zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, voditelji volontera te članovi Udruge “Rad na dar” steknu osnovne vještine za pripremu i izradu Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te da se upoznaju s osnovnim alatima i metodama priznanja kompetencija stečenih volontiranjem.

Edukaciji je prisustvovalo 9 osoba, djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, voditelji volontera te članovi Udruge „Rad na dar“.

volimo volontiranje lenta eu


 

Kompetencije naslovna

Kompetencije 2

Kompetencije 3

Kompetencije 4

Kopmetencije 1