Razvijanje socijalnih komunikacijskih vještina volontera

 Logo Volimo volontiranje

KOPRIVNICA – U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica održana je prva edukacija namijenjena volonterima u sklopu projekta 'Volimo volontiranje', financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) Europske unije (Operativni program 'Učinkoviti ljudski potencijali' 2014. – 2020.). Projekt provodi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s partnerima Gradom Koprivnica, Udrugom volontera Koprivničko – križevačke županije 'Rad na dar', te osnovnim školama 'Antun Nemčić Gostovinski', 'Đuro Ester' i 'Braća Radić'.

Edukacija pod nazivom 'Razvijanje socijalnih komunikacijskih vještina volontera' održana je 19. veljače 2018. godine u  organizaciji Obrtničkog učilišta Pouka, a provela ju je Vlatka Vincetić.

Cilj edukacije je bio da se unaprijede komunikacijske vještine volontera na terenu te kako bi stekli osnovne informacije o komunikacijskim i socijalnim vještinama, a kako bi im se ukazalo na njihovu važnost u interakciji s organizatorom volontiranja i korisnicima volonterskog rada. Na edukaciji je sudjelovalo 30-ak volontera Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Udruge „Rad na dar“ i ostalih zainteresiranih građana.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

volimo volontiranje lenta eu

Edukacija web 1

Edukacija web 2

Edukacija web 3

Edukacija web 4

Edukacija web 5