Nabava nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma

Naručitelj Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu nastavnih sredstava, potrošnih materijala, alata, uređaja i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma te vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sve potrebne informacije i dokumenti su u privitku: Javna nabava nastavnih sredstava