Održana edukacija „Menadžment volontera prema jedinstvenom nacionalnom kurikulumu“

Logo Volimo volontiranje

Koprivnica – U sklopu projekta „Volimo volontiranje“, financiranog u sklopu Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.), a kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s partnerima Gradom Koprivnica, Udrugom volontera Koprivničko - križevačke županije "Rad na dar", Osnovnom školom „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovnom školom „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovnom školom „Braća Radić“ Koprivnica, nastavljaju se edukacije predviđene projektom.

U organizaciji Obrtničkog učilišta Pouka, u utorak i srijedu 21. i 22. studenog 2017. u Daruvaru se održala edukacija pod nazivom 'Menadžment volontera prema jedinstvenom nacionalnom kurikulumu', koju je provela Vlatka Vincentić.

Cilj edukacije je da zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, voditelji volontera te članovi Udruge “Rad na dar” steknu kompetencije u smislu upravljanja volonterima u skladu s jedinstvenim nacionalnim kurikulumom za volontiranje. Svrha izobrazbe je jačanje kapaciteta organizatora volontiranja s naglaskom na koordinatore volontiranja u implementaciji volonterskih programa sa ciljem efikasnog i efektivnog volonterskog angažmana.

Na edukaciji je prisustvovalo 8 osoba, djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, voditelji volontera te članovima Udruge „Rad na dar“.

volimo volontiranje lenta eu

 

1

2

3

4