4.a razred

Program rada:

U petak 27. Travnja

12:00-Okupljanje sudionika na predavanju te upisivanje u popis sudionika (prezime, ime, razred, e-mail adresa, GSM) (predavanje traje u dva školska sata sa pauzom od 15 minuta)

16:00-Upoznavanje sa raznim vrstama i konstrukcijama kamera opskura te prikaz konstruiranja kamere opskure i snimanje slike kamerom opskurom. Nakon toga raspoređivanje sudionika po grupama (10-15 polaznika) i dijeljenje rasporeda za rad u radionici ©ame®@ obs©u®@

U subotu 28. Travnja

09:00-11:00 radionica ©ame®@ obs©u®@ 1. Grupa

11:30-13:30 radionica ©ame®@ obs©u®@ 2. Grupa

14:00-16:00 radionica ©ame®@ obs©u®@ 3. Grupa

16:13-17:00 resumme radionice ©ame®@ obs©u®@

U subotu 28. Travnja (Worldwide Pinhole Photography Day)

09:00-11:00 radionica ©ame®@ obs©u®@ 1. Grupa

11:30-13:30 radionica ©ame®@ obs©u®@ 2. Grupa

14:00-16:00 radionica ©ame®@ obs©u®@ 3. Grupa

16:13-17:00 resumme radionice ©ame®@ obs©u®@

U ponedjeljak 30. travnja

09:00-17:00 obrada i pripremanje radova sa radionice za izložbu

17:00-19:00 postavljenje izložbe ©ame®@ obs©u®@

19:00 otvorenje izložbe ©ame®@ obs©u®@

Nakon završetka radionice voditelj će sa asistentima od svake snimke kamerom opskurom (negativa) napraviti fotografsku sliku (kontaktnu kopiju - pozitiv) na fotopapiru, za izložbu radova sudionika radionice koja će biti postavljena u auli škole „Antun Nemčić Gostovinski“.

Nakon završetka radionice voditelj će od svake snimke kamerom opskurom (negativa) napraviti sken snimke koji će uz ime autora e-mailom poslati portalu „The Worldwide Pinhole Photography Day“ kako bi bio uvršten u godišnju galeriju Worldwide Pinhole Photography Day, na internetskoj stranici: (htpp://www.pinholeday.org/)

Sudjelovanje u radionici preporučeno je svim zainteresiranim učenicima škole „Antun Nemčić Gostovinski“, a ukoliko u predviđenim grupama bude slobodnih mjesta (do 15) mogu ih popuniti zainteresirani nastavnici ili roditelji učenika.

Voditelji radionice:

umirovljeni prof.

Ivica Kiš dipl.ing. arhitekture

 

 

Datoteke za preuzimanje: Program rada 

                                      Svjetski dan pinehole fotografije