Raspored trajanja školskih sati i odmora

MATIČNA ŠKOLA:

PREDMETNA NASTAVA

 

Početak sata

Kraj sata

1. sat

8:00

8:45

2. sat

8:50

9:35

odmor

9:35

9:55

3. sat

9:55

10:40

odmor

10:40

11:00

4. sat

11:00

11:45

5. sat

11:50

12:35

6. sat

12:40

11:30

7. sat

13:30

14:15

8. sat

14:20

15:05

 

UJUTRO - RAZREDNA NASTAVA

 

Početak sata

Kraj sata

1. sat

07:30

08:15

2. sat

08:20

09:05

veliki odmor

09:05

09:25

3. sat

09:25

10:10

4. sat

10:15

11:00

5. sat

11:05

11:50

 

POPODNE - RAZREDNA NASTAVA

 

Početak sata

Kraj sata

1. sat

12:00

12:45

2. sat

12:50

13:35

veliki odmor

13:35

13:55

3. sat

13:55

14:40

4. sat

14:45

15:30

5. sat

15:35

16:20

6. sat

16:25

17:10