Natječaj ožujak 2012

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

 

KLASA: 602-02/12-01/72

URBROJ: 2137-29-12-01/1

Koprivnica, 20.03.2012.

 

 

 

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

 

 

  1. Učitelja/icu prirode i biologije, nepuno, određeno radno vrijeme (12 sati nastave, ukupno 20 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi,
  2. Učitelja/icu kemije, nepuno, određeno radno vrijeme (12 sati nastave, ukupno 20 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi,
  3. Učitelja/icu povijesti nepuno, određeno radno vrijeme (16 sati nastave, ukupno 25 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi.

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          domovnicu,

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,

-          dokaz da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova učitelja na temelju članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenom presliku o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.