Natječaj za kuhara

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/12-01/73

URBROJ: 2137-29-12-01/1

Koprivnica, 03.05.2012.

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

  1. Kuhar (m/ž)

-       puno, neodređeno radno vrijeme,

-       rad u matičnoj školi.

 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.., 90/11., 5/12. i 16/12.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          domovnicu,

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,

-          dokaz (uvjerenje) da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje navedenih poslova na temelju članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenom presliku o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj ožujak 2012

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

 

KLASA: 602-02/12-01/72

URBROJ: 2137-29-12-01/1

Koprivnica, 20.03.2012.

 

 

 

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

 

 

  1. Učitelja/icu prirode i biologije, nepuno, određeno radno vrijeme (12 sati nastave, ukupno 20 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi,
  2. Učitelja/icu kemije, nepuno, određeno radno vrijeme (12 sati nastave, ukupno 20 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi,
  3. Učitelja/icu povijesti nepuno, određeno radno vrijeme (16 sati nastave, ukupno 25 sati), zamjena za bolovanje, rad u matičnoj školi.

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          domovnicu,

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme,

-          dokaz da ne postoje zakonske zapreke za obavljanje poslova učitelja na temelju članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenom presliku o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.