Natječaji - studeni 2014

Odluka o neizboru - fizika 


 

Obavijest o izboru - razredna nastava


 

Obavijest o izboru - povijest


 

Obavijest o izboru - povijest


 

Obavijest o izboru - biologija i kemija


 

 

Obavijest o izboru - matematika


 Obavijest o izboru - tjelesni i zdravstvena kultura

 

Natječaji - ožujak 2014

OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/14-01/26

URBROJ: 2137-29-14-01/1

Koprivnica, 10.03.2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13) v.d. ravnatelja Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 10.03. 2014. godine raspisuje

                                                           NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

Učitelja/icu matematike, nepuno, neodređeno radno vrijeme (5 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada, ukupno 9 sati tjedno), rad u Matičnoj školi.

Uvjeti: Prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13).


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

     postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6

mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

(od 10.03. do 18.03.2014.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni po izvršenom izboru.

 


OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»

Koprivnica

Školska 5

48000 Koprivnica

KLASA: 602-02/14-01/48

URBROJ: 2137-29-14-01/1

Koprivnica, 05.03.2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13) v.d. ravnatelja Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica 10.03. 2014. godine raspisuje

                                                           NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

  1. Učitelja/icu povijesti, nepuno, određeno radno vrijeme - zamjena (15 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada, ukupno 25 sati tjedno), rad u Matičnoj školi.

Uvjeti: Prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13).

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica),

-          dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

(od 10.03. do 18.03.2014.).

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni po izvršenom izboru.