Udžbenici, radne bilježnice i dodatni materijali u šk. god. 2022./2023.

Poštovani roditelji,

obavješćujemo vas da će za sve učenike (bez obzira na mjesto stanovanja) u novoj školskoj godini 2022./2023., iz Državnog proračuna, biti osigurani besplatni udžbenici za sve obvezne i izborne nastavne predmete. Radne bilježnice i bilježnice osigurat će se iz Proračuna Grada Koprivnica.

Popis radnih bilježnica (osigurava Osnivač) koje će se koristiti u novoj školskoj godini nalazi se u prilogu ove obavijesti.

RODITELJI TREBAJU ZA SVOJU DJECU NABAVITI:

1. LIKOVNE MAPE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

MATIČNA ŠKOLA

1.a, 1.b i 1.c razred likovna mapa Umjetnost i ja za 1. i 2.r od nakladnika Školska knjiga,

2.a i 2.b razred likovna mapa Likovni mozaik za 1. I 2. r od nakladnika ALFA,

2.c razred likovna mapa Umjetnost i ja za 1. i 2.r od nakladnika Školska knjiga,

3.a, 3.b i 3.c razred likovna mapa Umjetnost i ja 3. i 4.r od nakladnika Školska knjiga,

4.a razred likovna mapa Umjetnost i ja 3. i 4.r od nakladnika Školska knjiga,

4.b i 4.c likovna mapa Likovna mapa 3. i 4.r od nakladnika Profil Klett,

5. – 8. razreda likovna mapa Umjetnost i ja (5-6, 7-8.) od nakladnika Školska knjiga.

PŠ JAGNJEDOVEC

1. – 4. razred Likovna mapa (1-2, 3-4) od nakladnika Profil Klett.

PŠ REKA

1. i 3. razred likovna mapa Umjetnost i ja (1-2, 3-4) od nakladnika Školska knjiga,

2. razred likovna mapa Likovni mozaik za 1. I 2. r od nakladnika ALFA,

4. razred Likovna mapa 3. i 4.r od nakladnika Profil Klett.

2. GEOGRAFSKI ATLAS

Geografski atlas za osnovnu školu (5.-8.) skupina autora, nakladnik Školska knjiga i Hrvatska školska kartografija.

3. TEHNIČKA KULTURA - RADNI MATERIJALI ZA VOĐENJE VJEŽBI I PRAKTIČNOG RADA:

- za 5. razred - TK5, radni materijali za vođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole, autori: FanY Bilić, Damir Ereš, Ružica Gulam , Ana Majić, Tijana Martić, Darko Suman, Mato Šimunović, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Marijan Vinković, nakladnik: PROFIL KLETT,

- za 6. razred - TK 6, radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za šesti razred osnovne škole, autori: Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Dragan Vlajinić, Tome Kovačević, Ana Majić, Damir Ereš, Ivo Tkalec, nakladnik: PROFIL KLETT,

- za 7. razred - TK 7, radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole, autori: Leon Zakanji, Dragan Vlajinić, Damir Čović, Krešimir Kenfelj, Alenka Šimić, Sanja Prodanović Trlin, Marijan Vinković, nakladnik: PROFIL KLETT,

- za 8. razred – TK 8 : radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za osmi razred osnovne škole, autori: Damir Čović, Valentina Dijačić, Krešimir Kenfelj, Tome Kovačević, Sanja Prodanović Trlin, Darko Suman, Alenka Šimić, Ivica Šimić, Marijan Vinković, Dragan Vlainić nakladnik: PROFIL KLETT.

 

PRILOZI:

Popis dodatnih materijala koji nabavljaju roditelji

Popis radnih bilježnica za šk. god. 2022./2023.

Odluka - dodatni materijali 2022./2023.