NATJEČAJI

Radionice Udruge Outward Bound Hrvatska

Dana 9. i 10. lipnja naši petaši sudjelovali su u zadnjoj aktivnosti školskog preventivnog projekta „Volim se gibat, gibat“, pod vodstvom Udruge Outward Bound Hrvatska koja provodi programe iskustvenog učenja u prirodi. U svom radu i programima vode se vrijednostima odgovornosti, hrabrosti, suradnje i suosjećanja. Djeluju pod motom “Nosiš u sebi više nego što misliš” te vjeruju u snagu i moć učenja savladavanjem izazova u prirodi. Smatraju da na taj način stječemo uvid u vlastite najbolje osobine.

Program je trajao 4 sata te je uključivao vježbe komunikacije, poligonske i timske aktivnosti, sociodinamičke vježbe i motoričke zadatke. Aktivnosti su se provodile u parku ispred škole te učionicama.

Tihana Cvek, socijalna pedagoginja

20220609 080335

20220609 080753

20220609 083551

20220609 092748

20220609 103204

20220609 105825

20220610 111744

viber slika 2022-06-09 10-36-12-246

viber slika 2022-06-09 10-36-14-724