Koprivnica čita u dječjim vrtićima

Učiteljice Ljupka Mihailović, Đurđica Pošta, Ivana Zrinjski i Dragana Dukarić sa svojim su učenicima sudjelovale u projektu “Koprivnica čita“. Na taj su način spojile čitanje, Mjesec hrvatske knjige i Galovićevu jesen. Njihovi su učenici recitirali pjesme, krasnoslovili Galovićeve stihove i čitali priče malim vrtićarcima u Dječjem vrtiću Tratinčica i Dječjem vrtiću Smiješak.

9

Čitanje je važna životna vještina koja se dugo razvija, a počinje još u dječjoj dobi kroz igru. Čitanjem se potiče mašta, čitalačka pismenost i razvoj vokabulara. Upravo zato ovaj je projekt, nastao u suradnji knjižnice, škole i vrtića, bitan za sve sudionike. Nadamo se da će neki od vrtićaraca koje smo posjetili postati i budući učenici naše škole!

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13