Anna Picer osma na državnom natjecanju u Primoštenu

U Primoštenu se od 2. do 4. svibnja održalo 64. državno natjecanje mladih tehničara – najstarijeg i jednog od najbrojnijih i najsloženijih natjecanja osnovnoškolaca u Republici Hrvatskoj. Naši učenici su osvojili prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz kategorije Robotsko spašavanje žrtve te je Anna Picer, učenica 7. razreda, kao prvoplasirana pozvana na državno natjecanje gdje je predstavljala našu školu, ali i Koprivničko-križevačku županiju.

Učenica Anna Picer iz 7. razreda natjecala se u kategoriji Robotsko spašavanje žrtve. Anna je nakon pisanja pismenog ispita, programirala svog robota za praćenje zahtjevne staze te je predstavila svoj rad komisiji za ocjenjivanje.

Natjecanje se sastojalo od pisanja pismenog ispita u trajanju od 1,5 sata, potom su učenici izrađivali svoju tehničku tvorevinu za što su imali 6 sati, nakon toga su radili prezentacije i pripremali se za predstavljanje rada te su morali predstaviti rad, za što su imali sata. Naravno da učenici nisu cijelo vrijeme radili, nego su imali i pauze za odmor, ručak, večeru, a cijelo natjecanje je trajalo dva dana.

Anna je prvi put sudjelovala na državnom natjecanju te je dala sve od sebe da ostvari što bolji rezultat. Samo natjecanje je bilo iznimno naporno i teško, ali Anna je pokazala ustrajnost, želju, volju, snalažljivost i uspjela je ostvariti lijepi rezultat.

Anni čestitamo i želimo puno uspjeha i na budućim natjecanjima.

mentor Boris Tonc

AnnaPicer

AnnaPicer1

Otvaranje natjecanja