Obilježavanje tjedna kretanja 2021.

Grad Koprivnica tradicionalno organizira obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti u periodu od 16. do 22. rujna 2021.godine. Moto ovogodišnjeg tjedna mobilnosti je Održiva mobilnost za zdraviji život. Poštujući sve mjere zaštite i preporuke Stožera civilne zaštite osmišljene su aktivnosti.

Učenici 1. razreda šetali su stazama zdravlja, igrali igre na zelenim površinama te vježbali pravilno i sigurno ponašanje u prometu (Siguran put od škole do kuće). Učenici 2.c razreda izlagali su svoje likovne radove na izložbi pod nazivom „U pokretu“ te također ponavljali pravila vezana uz sigurno kretanje djece u prometu. Učenici 3.a razreda pješačili su od kuće do škole i natrag te bilježili prijeđene kilometre. Neki od njih su se ohrabrili pa put do škole kratili biciklom. Učenici naše područne škole Jagnjedovec imali su radionice iz Prirode i društva (Zdravlje i zdrava prehrana), Glazbenog (plesna koreografija) te Likovnog (izrada mobila), a nakon toga išli do bazena Cerine na vježbe i rekreaciju, u organizaciji Komunalca. Učenici PŠ Reka šetali su stazama zdravlja i vježbali na poligonima na satovima TZK. Učenici od 5.-8. razreda sudjelovali su u virtualnoj utrci.

Tihana Cvek, socijalna pedagoginja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12