Knowledge well-pripreme za projekt iz biologije i kemije

 

Radionice iz biologije i kemije u sklopu projekta „Knowledge Well“ održat će se sljedeći tjedan od utorka do subote. U njima će sudjelovati 18 učenika iz sve tri gradske osnovne škole.

Mentori u projektu, Đurđica Pošta, Valentina Kancijan i Goran Višak, danas su pripremali učionice i materijale za radionice kako bi sve bilo u skladu s epidemiološkim mjerama.

Mikroskopi, epruvete, menzure, termometri i ostali pribor spremno čekaju učenike.

pripreme3 1

pripreme5 1

pripreme7 1

pripreme9 1