Školski odbor

Popis članova školskog odbora:

                      

                          Goran Višak, predsjednik,

                          Maja Marković, zamjenica predsjednika,

                          Tihomir Kvakarić, član,

                          Danijela Šimek, članica,

                          Franka Ružić, članica

                          Marinela Ivanček, članica,            

                          Ida Šipek, članica.

 

 Poveznica: Članovi Školskog odbora OŠ ANG 2017-2021