Osnovni podatci o školi

Mirko Reciklirko u našoj školi

U sklopu projekta "Otpad pametno odvoji dobre navike usvoji!" Grada Koprivnice svaki učenik naše škole dobio je na poklon kemijsku olovku, notes i edukativni priručnik kroz kojeg će naučiti nešto više o pametnom odvajanju otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

1

3

4

5

2