Iz školske spomenice

Prijepis iz školske Spomenice

OSNUTAK ŠKOLE – PRVA GODINA RADA 1956.  - 1 ŠK.GODINA

Narodni odbor kotara Kaprivnica donio je 31. srpnja 1956. godine rješenje kojim     se niži razredi Gimnazije u Koprivnici izdvajaju i pripajaju osmogodišnjoj školi. Poslije toga formirane su dvije osmogodišnje škole, i to: Prva osmogodišnja škola koja je dobila prostorije u zgradi Gimnazije s 18 odjeljenja i 823 učenika i Druga osmogodišnja škola s 14 odjeljenja koja je dobila zgradu bivše Narodne škole.

Prva narodna osmogodišnja škola obavila je upis učenika 29.30 i 31. kolovoza te naknadni upis 2. i 3. rujna a počela radom 10. rujna 1956.godine. Narodni odbor općine donio je rješenje o osnivanju Prve osmogodišnje narodne škole na 14. sjednici Općinskog vijeća dne 28.rujna 1956. godine.

Osnivanjem Prve i Druge narodne osmogodišnje škole prestala je djelovati dosadašnja četverogodišnja Osnovna škola Koprivnica. Učenici i učitelji te škole podijeljeni su na jednake dijelove između Prve i Druge narodne osmogodišnje škole.

Obje novoosnovne škole preuzele su od Gimnazije Koprivnica sve njezine učenike nižih razreda, tako da su Gimnaziji preostala samo četiri razreda. Osnivanjem Prve i Druge narodne osmogodišnje škole provedeno i s formalne strane obavezno osnovno osmogodišnje školovanje, i ako je ono faktično postojalo od početka 1948./49.kad je i za područje Koprivnice proglašen obavezan polazak nižih razreda Gimnazije Koprivnica. Prvi vršilac dužnosti upravitelja Prve narodne osmogodišnje škole bio je učitelj Pero Milivojević.

 

 

Sa četverorazredne Osnovne škole Koprivnica premješteni su u Prvu narodnu osmogodišnju školu sljedeći učitelji:

1. Miklaužić Stjepan

2. Holoubek Ana

3. Bregovec Franjo

4. Dubaić Marija

5. Šandl Evica

6. Lakota Katica

7. Vladić Dragica

8. Ljubić ?uro

9. Polšek Slava

 

Sa Gimnazije Koprivnica premješteni su u Prvu veliku narodnu osmogodišnju školu Koprivnica slijedeći:

1. Cviček Alojzija, profesor

2. Damjanić Zora

3. Golac Ivanka, str. učitelj

4. Mlinarić-Kolak Zora, nastavnica

5. Rubeša Ljubica, profesor

6. Folbert ?uro, ap. fil. fak.

7.  Kovačić Vjekoslav, aps. VPŠ.pripravnik

8.  Branković Ljubica, profesor

9. Gabelić-Birg Katica, str. uč.

10.  Kostjuk Aleksandar, profesor

11.  Pavleš Doroteja, nastavnik

12.  Sabol Kazimir, nast

 

Školska godina 1957./1958.

Školske  godine 1957/58   škola normalno nastavlja rad.

Dne 1.IX.1957.g. nastupaju dužnost na školi: 1. Majetić Ruža,učit. 2. Sekulić Ljerka,učit. 3. Vresk Danica, apsol.  VPŠ 4. Lebinec Štefica, apsol. filozofskog fakulteta, 5. Ivan Gregl, uč. taj.

Dne  23.IX.1957. godine razriješen je dužnosti radi odlaska  na odsluženje vojnog roka – Zember Vinko.

Početkom školske godine otvorena su tri nova odjeljenja  /I.c, IV. b i V.c /. Zbog  skučenog školskog  prostora  uvodi se za prve razrede medjusmjena /treća smjena/.

Škola ima 9 nižih i 12 viših, ukupno 21 odjeljenje s 879 učenika.

Školski odbor škole donio je prva «Pravila o unutrašnjem uredjenju i radu Prve narodne osmogodišnje škole u Koprivnici» 20. svibnja 1958. godine.

Narodni odbor općine Koprivnica potvrdio je pravila 23.VI.1958. godine.

Škola ja početkom školske godine ponovo priredila izložbu učeničkih radova.

Na završetku školske godine škola je dala za građanstvo i učenike koprivničkih i bližih seoskih škola uspijeli igrokaz Šegrt Hlapić. Prih od ovih priredaba upotrijebljen je tako da je škola na teret čistog prihoda siromašnih učenika. Ove je godine za vrijeme velikih praznika ljetovalo u Novom Vinodolskom oko 100 učenika. Ljetovanje je u inamljenoj zgradi Doma stručnih školaorganizirao NO kotara  Koprivnica.

Osim spomenutih 100 učenika ljetovale su u Novom još tri gruy<pe učenika  sa područja grada i kotara. U svakoj grupi je bilo oko 100 učenika, a svaka je grupa boravila u ljetovalištu 21 dan.

Dne 31. VIII. 1958. godine. Razriješeni su dužnosti na školi:

1. Lakota Katica, učit.  2. Folbert  ?uro, apsol. filozof. fakul. 3. Furlan Marija,nastavnik   4. Lebinec Štefica, apsol. filoz. fak.

Koncem maja posijetili su školu kotarski prosvijetni inspektori:

Fran Štimac, Bude Kučeković, Šogorić i Šostarec koji su prisustovali nastavi kod pojedinih nastavnika te na sijednici Nastavničkog zbora 27.V.1958. dali svoje mišljenje o radu i uspijehu pojedinih nastavnika.

 

U Koprivnici 31. kolovoza 1961.

Na temelju podataka iz arhive sastavio:

Vrančić ( prvi upravitelj škole)

- završetak prijepisa -

GGB