Povijest školske zgrade

Na zamolbu Gradskog zastupstva Koprivnice predvođenog gradonačelnikom Josipom Vargovićem, Kraljevska zemaljska vlada Hrvatske iz Zagreba 25. kolovoza 1906. godine donijela je odluku o ukidanju Više pučke škole. Tada je osnovana Privremena mala realna gimnazija koja je već 12. rujna iste godine počela s radom. Novoosnovana gimnazija radila je u prostorijama koprivničke pučke škole (izgrađene 1892.). Taj je čin imao velikog utjecaja na stvaranje inteligencije u Podravini u kasnijim godinama. Ubrzo se počelo raspravljati o potrebi nove gimnazijske zgrade.

Gradsko vijeće je tijekom 1906. godine nekoliko puta raspravljalo o izgradnji gimnazijske zgrade, a 23. kolovoza 1906. donijeta je odluka o pristupanju izgradnji. Tada je prihvaćen i pravilnik akcije za izgradnju zgrade.


U pravilniku je između ostalog pisalo:

 

“čl.10. Zgrada realne gimnazije ima biti i ostati vlasništvo gradske općine Koprivnica, koja će je sama o svom trošku i izdržavati, ali je ustupa za upotrebljavanje zemaljskoj vladi za potrebe male realne gimnazije, koja će biti zemaljski državni zavod”

Polaganje kamena temeljca

U poslijeratnim godinama učenika gimnazije bilo je sve više te je zbog nedostatka prostora 1951. godine dozidan i drugi kat.

Narodni odbor općine Koprivnice donio je 28. rujna 1956. godine rješenje o osnivanju I. Narodne osmogodišnje škole u Koprivnici.

Prema Zakonu o osnovnom školstvu izdanom u Narodnim novinama 14. 8. 1959. godine mijenja se naziv osnovnih škola te od 1.9.1959. škola nosi naziv I osnovna škola Koprivnica.

Prema zaključku Savjeta za prosvjetu NO općine Koprivnica 1962. Gimnazija se preselila iz gimnazijske zgrade na Trgu mladosti 5.

11.11. 1984. I. Osnovna škola je preimenovana u OŠ Mira Bano Koprivnica. To je ime nosila sve do stvaranja samostalne hrvatske države te je  14.11. 1991. dobila ime OŠ Antun Nemčić Gostovinski  Koprivnica.

1975. godine iz zgrade se odselila Treća osnovna škola.

17. studenog 1907. godine upriličena je velika svečanost povodom polaganja kamena temeljca buduće gimnazijske zgrade. Kamen temeljac je položio tadašnji gradonačelnik Josip Vargović.

Projektant i izvođač radova bila je poznata zagrebačka tvrtka Carnelutti. Skladna jednokatna zgrada izgrađena je za manje od jedne godine te je kao takva pripadala među najsuvremenije školske zgrade u sjevernoj Hrvatskoj.

Zgrada je uz veliku pompu predana na uporabu 15. rujna 1908. godine. Otvorenju je prisustvovao tadašnji ban Pavle Rauch, župan Teodor Georgijević, nadzornik za srednje škole Franjo Krema, savjetnik Dragan Vitez Trnski, nadinžinjer Albert Švarc i drugi uglednici toga doba. Time su sazrjeli uvjeti da koprivnička gimnazija dobije i četvrti razred te postane potpunom. To je ozakonjeno potpisom Kraljevske zemaljske vlade Hrvatske 9. prosinca 1908. godine, a uz odobrenje tadašnjeg cara i kralja Franje Josipa I. od 25. studenog 1908. godine škola je dobila ime - Kraljevska mala realna gimnazija u Koprivnici.

 

U poslijeratnim godinama učenika gimnazije bilo je sve više te je zbog nedostatka prostora 1951. godine dozidan i drugi kat.

Narodni odbor općine Koprivnice donio je 28. rujna 1956. godine rješenje o osnivanju I. Narodne osmogodišnje škole u Koprivnici.

Prema Zakonu o osnovnom školstvu izdanom u Narodnim novinama 14. 8. 1959. godine mijenja se naziv osnovnih škola te od 1.9.1959. škola nosi naziv I osnovna škola Koprivnica.

Prema zaključku Savjeta za prosvjetu NO općine Koprivnica 1962. Gimnazija se preselila iz gimnazijske zgrade na Trgu mladosti 5.

11.11. 1984. I. Osnovna škola je preimenovana u OŠ Mira Bano Koprivnica. To je ime nosila sve do stvaranja samostalne hrvatske države te je  14.11. 1991. dobila ime OŠ Antun Nemčić Gostovinski  Koprivnica.

1975. godine iz zgrade se odselila Treća osnovna škola.

 

1978. godine na stropu učionice na drugom katu izbio je požar. Zlatko Šinko, pedagog škole (kasniji ravnatelj) aparatom za gašenje požara spriječio je daljnje širenje vatre. Nadležni inspektor rada donio je odluku o zabrani korištenja drugog kata. Također je zabranjena upotreba dimovodnih uređaja. Rješenje je bilo u uvođenju centralnog grijanja čija je ugradnja započela u kolovozu 1978.Drugi kat zgrade je bio van uporabe sve do 1992. godine kada je otvorena obnovljena zgrada OŠ Antun Nemčić Gostovinski.

Od godine 1989. – 1991. izvršena je potpuna adaptacija i rekonstrukcija zgrade.