Antun Nemčić Gostovinski

DOMOVINI

Gori nebo visoko,
Doli more duboko,
A ja u sredini
Noćnoj u tišini
Mislim na te, ma jedina
Premilena domovina!

Slabe barke smjeli let
U daleki strani svijet;

U njem strani ljudi,
Jezik stran i ćudi;
A u tebi sve poznano,
Došo kasno ili rano.

 

Tko te ne bi ljubio,

U te doći žudio,

Bio bi iz kamena,

Srca nesmiljena!

Zalud sunce drugdje sja,

moje srce ne razgrija...

 

Nemoj, buro, bjesniti,

Smjeli brod mi slomiti,

Nu - ako se skriši

I moj život svrši,

Tada donese te, vi valovi

Milij zemlji sjelov ovi!

 

Ispjevana je u Trstu 1843.g.

 

Opširnije...

Iz školske spomenice

Prijepis iz školske Spomenice

OSNUTAK ŠKOLE – PRVA GODINA RADA 1956.  - 1 ŠK.GODINA

Narodni odbor kotara Kaprivnica donio je 31. srpnja 1956. godine rješenje kojim     se niži razredi Gimnazije u Koprivnici izdvajaju i pripajaju osmogodišnjoj školi. Poslije toga formirane su dvije osmogodišnje škole, i to: Prva osmogodišnja škola koja je dobila prostorije u zgradi Gimnazije s 18 odjeljenja i 823 učenika i Druga osmogodišnja škola s 14 odjeljenja koja je dobila zgradu bivše Narodne škole.

Prva narodna osmogodišnja škola obavila je upis učenika 29.30 i 31. kolovoza te naknadni upis 2. i 3. rujna a počela radom 10. rujna 1956.godine. Narodni odbor općine donio je rješenje o osnivanju Prve osmogodišnje narodne škole na 14. sjednici Općinskog vijeća dne 28.rujna 1956. godine.

Osnivanjem Prve i Druge narodne osmogodišnje škole prestala je djelovati dosadašnja četverogodišnja Osnovna škola Koprivnica. Učenici i učitelji te škole podijeljeni su na jednake dijelove između Prve i Druge narodne osmogodišnje škole.

Obje novoosnovne škole preuzele su od Gimnazije Koprivnica sve njezine učenike nižih razreda, tako da su Gimnaziji preostala samo četiri razreda. Osnivanjem Prve i Druge narodne osmogodišnje škole provedeno i s formalne strane obavezno osnovno osmogodišnje školovanje, i ako je ono faktično postojalo od početka 1948./49.kad je i za područje Koprivnice proglašen obavezan polazak nižih razreda Gimnazije Koprivnica. Prvi vršilac dužnosti upravitelja Prve narodne osmogodišnje škole bio je učitelj Pero Milivojević.

 

Opširnije...

Povijest školske zgrade

Na zamolbu Gradskog zastupstva Koprivnice predvođenog gradonačelnikom Josipom Vargovićem, Kraljevska zemaljska vlada Hrvatske iz Zagreba 25. kolovoza 1906. godine donijela je odluku o ukidanju Više pučke škole. Tada je osnovana Privremena mala realna gimnazija koja je već 12. rujna iste godine počela s radom. Novoosnovana gimnazija radila je u prostorijama koprivničke pučke škole (izgrađene 1892.). Taj je čin imao velikog utjecaja na stvaranje inteligencije u Podravini u kasnijim godinama. Ubrzo se počelo raspravljati o potrebi nove gimnazijske zgrade.

Gradsko vijeće je tijekom 1906. godine nekoliko puta raspravljalo o izgradnji gimnazijske zgrade, a 23. kolovoza 1906. donijeta je odluka o pristupanju izgradnji. Tada je prihvaćen i pravilnik akcije za izgradnju zgrade.

Opširnije...