Riječ ravnateljice Gordane Gazdić-Buhanec

ggb-rijec ravnateljice

Radosna sam što mogu ukratko predstaviti našu školu putem globalnog medija.

Škola je, kao osmogodišnja škola, osnovana 31. srpnja 1956, inače je pravna sljednica prve škole na ovom području uopće. Imenom Prva osnovna škola tada je brojila 823 učenika u 18 odjela. Zgrada u kojoj danas djeluje naša škola sagrađena je 1908. g za potrebe Kraljevske male realne gimnazije i jedna je od najljepših ambijentalnih građevina u Podravini. Slavimo i godišnjece njezine izradnje tako smo proslavili i 110. godišnjicu.

Mijenjana je tijekom godina i još uvijek je lijepa. Tijekom 2020. "preživjela" je energetsku obnovu. Projekti energetske obnove rade se po istovjetnom obrascu za sve građevine tako da se kod obnove ovako lijepih i dragocjenih zagrada, poput naše, lako uoči što se moglo projektirati i učiniti bolje.

Danas je škola je ustrojena kao matična osmorazredna škola s dvije područne škole: u Reki i Jagnjedovcu. Školu godišnje  pohađa oko 730 učenika u 33 razredna odjela. 

Osobitosti naše škole :

Školi se ponosi dijamantnim  certifikatom  Međunarodnih ekoškola kao nagradom za predani rad  prve Međunarodne ekoškole u Koprivnici. Učenici aktivno sudjeluju u brojnim ekološkim projektima i aktivnostima učeći živjeti prema načelima održivog razvoja te tako postižu iznimne rezultate. Projekte inventarizacije i zaštite ugroženih vrsta, uspješno realiziramo u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, Hrvatskim botaničkim društvom, javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u koprivničko-križevačkoj županiji i ... U suradnji s Udrugom Lijepa Naša uključili smo se i uspješno završili od hoc projekte Mi jedemo odgovorno i Za čišći okoliš.
Sudjelujemo u obilježavanju značajnih zelenih obljetnica i Dana Dunava na europskoj razini.

Dva puta smo odlikovani Plaketom Grada Koprivnice za izuzetna postignuća na polju prosvjete ( 1984. i 2001.) dok je ravnateljici Gordani Gazdić-Buhanec kao i učiteljici Senki Pintarić dodijeljena godišnja Nagrada Ivan Filipović.

Do sada je pet učiteljica i učitelja škole ( Ignac Horvat, Josip Jalžabetić, Marija Ciber, Ružica Špoljar i ravnateljica Gordana Gazdić-Buhanec) za svoj rad, odlikovano Medaljom Grada, a učiteljica Marija Jurašin i Ružica Špoljar i nagradom Grada Koprivnice za životno djelo.  U školi rade četiri učiteljice mentorice, pet učitelja savjetnika te dvije voditeljice Županijskih stručnih vijeća. Naši učitelji objavili su tri knjige.

Ponosni smo na brojne uspjehe koje naši učenici postižu u znanju i izvannastavnim aktivnostima.

Školska oskarovska Filmska i video družina Mravec osnovana je 1995., članovi su djeca od sedam do petnaest godina. Radeći ostvaruju suradnju  s gradskom mladeži u okviru Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice. Ponosni smo na njih jer bilježe brojna državna i međunarodna sudjelovanja i nagrade. Družina majka su animatorima skupine AniMravec i dokumentaristima skupine DokuMravec.
''Krijesnice'' su naš školski list. Kontinuirano izlaze više od 50 godina. U njima bilježimo vrijeme otimajući ga zaboravu. Prepoznatljive su po svom bogatom sadržaju i vizualnom izričaju, ne samo u Županiji nego i na državnom  nivou.

Četrdeset smo godina bili organizatori i domaćini Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži Koprivničke Podravine.

Škola je od 1997. aktivno uključena u GLOBE program. Uz GLOBE provodimo još niz programa: Škole za Afriku, LARA, CAP, Otvoreni kišobran, Živim život bez nasilja, programe prevencije ovisnosti i za smanjivanje pojavnosti nasilja nad i među djecom, Cyberbullying, Učiti kako učiti, programe za darovite učenike...

Izuzetnu pozornost pridajemo  očuvanju jezične, kulturne i religijske nacionalne baštine. Projekt Bašćanska ploča proslavio je Male glagoljaše.

Kaširani biblijski likovi Svete obitelji u prirodnoj veličini, rezultat su jedinstvenog projekta vezanog uz božićne običaje, a bili su izloženi i u dubrovačkoj katedrali.

Uskršnje običaje Podravine predstavili smo Europi u prvonagrađenom multimedijskom projektu JOIN IN tvrtke Siemens (Marijana Kresonja, Sanda Sever).
Škola je radom Škola u kojoj cvjeta pismenost predstavljena na 14. europskoj konferenciji o čitanju (Luca Matić, Gordana Gazdić-Buhanec).

Tradicionalno smo jaki u športu - osobito u nogometu  ženskom rukometu, streljaštvu,  tenisu i ženskoj košarci.
kada smo proslavili 200. obljetnicu rođenja Antuna Nemčića. Od 2013. organizatori smo nacionalnog natječaja za najljepši dječji putopis Putositnice, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstav znanosti i obrazovanja, Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i Podravka d.d. 
Naš partner - Grad Koprivnica financijski prati dvanaest skupina slobodnih aktivnost i kum je, uz tvrtku "Podravka"dd, Ekoškoli.

Dugo godina realizirai smo rad u Malim kreativnim skupinama u suradnji s Centrom za socijalni rad.

Često organiziramo izložbe i različita kulturna događanja. U našoj je školi je započet  projekt «Koprivničanci glave skupa» multimedijskom izložbom «Elementi».

Učenike koji se istaknu postignućima u tematskim nastavnim ili izvannastavnim projektima,  od 2003., na inicijativu ravnateljice, nagrađujemo Ravnateljičinom nagradom «Znam, mogu i hoću više», od kada i biramo najučenika generacije  najučenika Škole.

Naša knjižnica duša je naše škole. Uz mnoštvo aktivnosti tu se rađa i završava većina školskih projekata.

Foto grupa Zoom od samog osnutka, kvalitetom radova, vinula se u vrh hrvatskoga fotografskog stvaralaštva mladih.

Škola kreira i provodi radionice za učenike i roditelje, učitelje te stručna vijeća.

Školskim Etičkim kodeksom težimo odgoju pravednosti, odgoju poštovanja, odgoju poštenja…
Otvoreni smo prema zajednici s kojom dobro surađujemo. Priređujemo javne priredbe i koncerte, osjetljivi smo prema potrebama drugih te se uključujemo u humanitarni rad

O našim ostalim postignućima čut ćete zasigurno još jer smo Škola koja daje i traži više, jer su nam takva djeca i učitelji.

Gordana Gazdić - Buhanec, mag.biol.

 

Poveznica na članak iz "Školskih novina": Škola koju svi vole i u kojoj je uspješno svako dijete