Riječ ravnateljice

ggb-rijec ravnateljice

Radosna sam što mogu ukratko predstaviti našu školu putem globalnog medija.

Škola je, kao osmogodišnja škola, osnovana 31. srpnja 1956, inače je pravna sljednica prve škole na ovom području uopće. Imenom Prva osnovna škola tada je brojila 823 učenika u 18 odjela. Zgrada u kojoj danas djeluje naša škola sagrađena je 1908. g za potrebe Kraljevske male realne gimnazije i jedna je od najljepših ambijentalnih građevina u Podravini. Proslavili smo i 100. godišnjicu njene izgradnje.

Mijenjana je tijekom godina i još uvijek je lijepa.

Danas je škola je ustrojena kao matična osmorazredna škola s dvije područne škole: u Reki i Jagnjedovcu. Školu pohađa 724 učenika u 33 razredna odjela.

 

 

Osobitosti naše škole :

Ove će nam se godine zasluženo dodijeliti dijamantni  certifikat  međunarodnih Eko - škola kao nagrada za predani rad  prve međunarodnoj Eko - školi u Koprivnici. Učenici aktivno sudjeluju u brojnim ekološkim projektima i aktivnostima učeći živjeti prema načelima održivog razvoja te tako postižu iznimne rezultate. Projekte inventarizacije i zaštite ugroženih vrsta, uspješno realiziramo u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode, Hrvatskim botaničkim društvom, javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u koprivničko-križevačkoj županiji i ...
Sudjelujemo u obilježavanju značajnih zelenih obljetnica i Dana Dunava na europskoj razini.

Dva puta smo odlikovani Plaketom Grada Koprivnice za izuzetna postignuća na polju prosvjete ( 1984. i 2001.) dok je ravnateljici Gordani Gazdić-Buhanec kao i učiteljici Senki Pintarić dodijeljena godišnja Nagrada Ivan Filipović.

Do sada je i četvero učiteljica i učitelja škole ( Ignac Horvat, Josip Jalžabetić, Marija Ciber i Ružica Špoljar), za svoj rad, odlikovano Medaljom Grada, a učiteljica Marija Jurašin i Ružica Špoljar i nagradom Grada Koprivnice za životno djelo.  U školi rade četiri učiteljice mentorice, dvije učiteljice savjetnice te dvije voditeljice Županijskih stručnih vijeća. Naši učitelji objavili su tri knjige.

Ponosni smo na brojne uspjehe koje naši učenici postižu u znanju i izvannastavnim aktivnostima.

Školska oskarovska Filmska i video družina Mravec osnovana je 1995., članovi su djeca od sedam do petnaest godina. Radeći ostvaruju suradnju  s gradskom mladeži u okviru Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice. Ponosni smo na njih jer bilježe brojna državna i međunarodna sudjelovanja i nagrade.
''Krijesnice'' su naš školski list. Kontinuirano izlaze punih 46 godina. U njima bilježimo vrijeme otimajući ga zaboravu. Prepoznatljive su po svom bogatom sadržaju i vizualnom izričaju, ne samo u Županiji nego i na državnom  nivou.

Četrdeset smo godina bili organizatori i domaćini Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži Koprivničke Podravine.

Škola je od 1997. aktivno uključena u GLOBE program. Uz GLOBE provodimo još niz programa: Škole za Afriku, LARA, CAP, Otvoreni kišobran, Živim život bez nasilja, programe prevencije ovisnosti i za smanjivanje pojavnosti nasilja nad i među djecom, Cyberbullying, Učiti kako učiti, programe za darovite učenike...

Izuzetnu pozornost pridajemo  očuvanju jezične, kulturne i religijske nacionalne baštine. Projekt Bašćanska ploča proslavio je Male glagoljaše.

Kaširani biblijski likovi Svete obitelji u prirodnoj veličini, rezultat su jedinstvenog projekta vezanog uz božićne običaje, a bili su izloženi i u dubrovačkoj katedrali.

Uskršnje običaje Podravine predstavili smo Europi u prvonagrađenom multimedijskom projektu JOIN IN tvrtke Siemens.
Škola je radom Škola u kojoj cvjeta pismenost predstavljena na 14. europskoj konferenciji o čitanju.

Tradicionalno smo jaki u športu - osobito u nogometu  ženskom rukometu, streljaštvu,  tenisu i ženskoj košarci.
Organizatori smo nacionalnog natječaja za najljepši dječji putopis Putositnice, od 2013. kada smo proslavili 200. obljetnicu rođenja Antuna Nemčića.
Naš partner - Grad Koprivnica financijski prati dvanaest skupina slobodnih aktivnost i kum je, uz tvrtku "Podravka"dd, Eko-školi.

Rad u malim kreativnim skupinama realizira se u suradnji s Centrom za socijalni rad.

Često organiziramo izložbe i različita kulturna događanja. U našoj je školi je započet  projekt «Koprivničanci glave skupa» multimedijskom izložbom «Elementi».

Učenike koji se istaknu postignućima u tematskim nastavnim ili izvannastavnim projektima nagrađujemo Ravnateljičinom nagradom «Znam, mogu i hoću više».

Naša knjižnica duša je naše škole. Uz mnoštvo aktivnosti tu se rađa i završava većina školskih projekata.

Foto grupa Zoom od samog osnutka, kvalitetom radova, vinula se u vrh hrvatskoga fotografskog stvaralaštva mladih.

Škola kreira i provodi radionice za učenike i roditelje, učitelje te stručna vijeća.

Školskim Etičkim kodeksom težimo odgoju pravednosti, odgoju poštovanja, odgoju poštenja…
Otvoreni smo prema zajednici s kojom dobro surađujemo. Priređujemo javne priredbe i koncerte, osjetljivi smo prema potrebama drugih te se uključujemo u humanitarni rad

O našim ostalim postignućima čut ćete zasigurno još jer smo Škola koja daje i traži više, jer su nam takva djeca i učitelji.

Gordana Gazdić - Buhanec, mag.biol.

 

Poveznica na članak iz "Školskih novina": Škola koju svi vole i u kojoj je uspješno svako dijete