Zaposlenici škole

 

Školska godina 2017./2018.

 

Ravnateljica

 • Gordana Gazdić Buhanec

Učitelji/ce razredne nastave

 • Sanja Šikić Rupa
 • Ljupka Mihailović
 • Karmen Bardek
 • Dragana Dukarić
 • Dragana Ledinski
 • Đurđica Pošta
 • Suzana Hergotić
 • Dubravka Piščević
 • Natalija Sočev
 • Ines Geršić-Bodinovac
 • Sanja Brkić
 • Senka Pintarić
 • Ivana Zrinjski
 • Lana Culek
 • Maja Gal
 • Sanja Figač
 • Jelena Sabolić
 • Mladen Fajdetić

Učitelji/ce predmetne nastave

Hrvatski jezik

 • Mihaela Juriša
 • Marija Levak
 • Helena Jakopiček
 • Danijela Tenčić

Likovna kultura

 • Lada Gudić

Glazbena kultura

 • Irena Falat

Engleski jezik

 • Martina Kobaš
 • Ema Tkalec
 • Helena Levak
 • Sanja Ivačić

Matematika

 • Hrvoje Šelimber
 • Željka Hojsak
 • Vladimir Bermanec

Priroda, Biologija, Kemija

 • Valentina Kancijan
 • Goran Višak
 • Ivana Strbad

Fizika

 • Boris Tonc

Povijest

 • Darko Sočev 
 • Lidija Vranar

Geografija

 • Mirjana Kalavarić
 • Mirjana Novoselec

Tehnička kultura

 • Anka Gačić
 • Nada Križaj

Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Danijela Šimek
 • Hrvoje Kodrić

Informatika

 • Danijel Balaško
 • Vedrana Đurkan

Vjeronauk

 • Đurđica Šmic
 • Igor Jurić
 • Andriana Oštrkapa

Njemački jezik

 • Helena Balaško
 • Nino Klobučarić

Francuski jezik

 • Tamara Varović

Stručni suradnici/ce

 • Luca Matić – školska knjižničarka
 • Mihaela Telebar – socijalna pedagoginja
 • Mamče Ilić – školski psiholog

Ostali djelatnici/ce

 • Maja Blažek – tajnica
 • Marica Blažeković – voditeljica računovođa
 • Kristina Rizk – računovodstvena referentica
 • Danijel Coban – domar
 • Marijan Plavec - domar
 • Marija Jaić - kuharica
 • Željko Glavica - kuhar
 • Tomislav Vugrinec - kuhar
 • Nataša Milivojević - kuharica, PŠ Reka
 • Davorka Gregurek - spremačica
 • Marija Mujić - spremačica
 • Jasminka Pintar - spremačica
 • Lana Vađunec - spremačica
 • Damir Maček - dostavljač/spremač
 • Ivančica Božić - spremačica
 • Mirela Cvrtila - spremačica, PŠ Jagnjedovec