Zaposlenici škole

 

Školska godina 2016./2017.

 

Ravnateljica

 • Gordana Gazdić Buhanec

Učitelji/ce razredne nastave

 • Ines Geršić-Bodinovac
 • Sanja Brkić
 • Senka Pintarić
 • Ljupka Mihailović
 • Karmen Bardek
 • Dragana Dukarić
 • Dragana Ledinski
 • Đurđica Pošta
 • Suzana Hergotić
 • Dubravka Piščević
 • Natalija Sočev
 • Mladen Fajdetić
 • Dora Valent
 • Sanja Šikić Rupa
 • Lana Culek
 • Jelena Sabolić
 • Sanja Figač
 • Ivana Zrinjski

Učitelji/ce predmetne nastave

Hrvatski jezik

 • Mihaela Juriša
 • Marija Levak
 • Anita Ružman Branković
 • Danijela Tenčić
 • Maja Petričević

Likovna kultura

 • Lada Gudić

Glazbena kultura

 • Irena Falat

Engleski jezik

 • Maja Mitrović
 • Martina Kobaš
 • Ema Tkalec
 • Sanja Ivačić

Matematika

 • Hrvoje Šelimber
 • Željka Hojsak
 • Ljerka Berta

Priroda, Biologija, Kemija

 • Valentina Kancijan
 • Goran Višak
 • Kristina Štefić

Fizika

 • Filip Horvat

Povijest

 • Darko Sočev 
 • Lidija Vranar

Geografija

 • Mirjana Kalavarić
 • Mirjana Novoselec

Tehnička kultura

 • Nada Križaj
 • Anka Gačić

Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Danijela Šimek
 • Hrvoje Kodrić

Informatika

 • Danijel Balaško
 • Vedrana Đurkan

Vjeronauk

 • Anamaria Jurković-Dolenec
 • Vedran Emeršić
 • Đurđica Šmic
 • Mario Križanac

Njemački jezik

 • Ema Solina

Francuski jezik

 • Tamara Varović

Stručni suradnici/ce

 • Luca Matić – školska knjižničarka
 • Franka Ružić – socijalna pedagoginja
 • Mamče Ilić – školski psiholog

Ostali djelatnici/ce

 • Tomislava Antolić – tajnica
 • Marica Blažeković – računovođa
 • Kristina Rizk – računovodstvena referentica
 • Danijel Coban – domar
 • Marija Jaić - kuharica
 • Željko Glavica - kuhar
 • Tomislav Vugrinec - kuhar
 • Nataša Milivojević - kuharica
 • Davorka Gregurek - spremačica
 • Marija Mujić - spremačica
 • Jasminka Pintar - spremačica
 • Damir Maček - dostavljač/spremač
 • Marijana Karner - spremačica
 • Štefica Grobenski - spremačica
 • Antonija Pintarić - spremačica
 • Ivančica Božić - spremačica