SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA I AKUMULATORA

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava  priroda te zdravlje ljudi i životinja.

Iz istog razloga,  starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga  je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava  priroda te zdravlje ljudi i životinja.

Iz istog razloga,  starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga  je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

KAKVE SE SVE BATERIJE MOGU NAĆI U NAŠOJ OKOLINI I OD ČEGA SE SASTOJE?

 

U prodavaonicama danas možemo naći baterije različitih vrsti, oblika i kapaciteta kao što su ove na slikama:

Alkalne baterije

 

NIKAL – METAL HIDRID BATERIJE – SASTAV:

1.     vanjsko, metalno kućište baterije

2.     separator (između elektroda)- separator odjeljuje katodu od anode te tako sprečava kratki spoj u bateriji, sprečava miješanje materijala od kojih su katoda i anoda izrađene.

3.     pozitivna elektroda

4.     negativna elektroda s pripadajućim kolektorom (metalna rešetka, spojena na metalno kućište)

 

Nikal – metal hidrid baterije, skraćeno NiMH,  sekundarne su elektrokemijske baterije, slične nikal – kadmij bateriji.

Nikal – metal hidrid baterije koriste leguru s vodikom kao negativnu elektrodu umjesto teškog, opasnog metala kadmija.  NiMH baterije mogu imati 2 do 3  puta veći kapacitet od NiCd baterije iste veličine.

 

Usporedbom s Litij-ion (Li-Ion) baterijama, kapacitet NiMH baterija je veći.

 

 

ALKALNE BATERIJE

 

U alkalnim baterijama anoda je sačinjena od cinkovog praha dok je katoda od Mangan-dioksida.

Alkalne baterije proizvode se u cilindričnom obliku i u obliku gumbastih baterija, a nalaze se i u svjetiljkama i u 9V baterijama za radio ili slične uređaje.

 

Alkalne baterije sklone su curenju kalij-hidroksida, nagrizajućeg spoja koji može uzrokovati iritaciju dišnih puteva, očiju i kože.

 

 

LITIJ-ION BATERIJE

 

Litij-ion baterije, skraćeno Li-ion ili LIB baterije, spadaju u grupu baterija koje se mogu ponovno puniti, za razliku od litijevih primarnih baterija.

 

Li-ion baterije obično se nalaze u elektroničkim aparatima. Jedne su od najpopularnijih kod prijenosnih elektroničkih uređaja zbog svojih dobrih svojstava kao što su slabi gubitak energije kad nisu u korištenju, velikog kapaciteta baterije, nema "memory efekta" tj. pamćenja manjeg kapaciteta baterije ako se baterija puni prije potpunog pražnjenja (do čega često dolazi kod NiCd baterija).

 

Osim korištenja u potrošačkoj elektronici, LIB popularne su i za vojsku – za električna vozila, avione i ostale letjelice zbog svojeg velikog kapaciteta.

 

Punjiva litij-polimer baterija za mobitel

 

Najčešći tipovi punjivih baterija su NiCd, NiMH, Li-ion baterije.

Manje poznati tipovi baterija – Litij-sumpor; tanke, film-baterije (TFB) za mikro-elektroničke primjene

 

ŠTO SE DOGAĐA SA ODVOJENO SKUPLJENIM, STARIM BATERIJAMA?

 

Danas svaka prodavaonica baterija, svaki servis automobila ima zakonsku obavezu preuzeti istrošene baterije odnosno akumulatore od potrošača, te ih predavati registriranim tvrtkama sakupljačima. Registrirani sakupljači predaju navedene baterije ovlaštenim oporabiteljima, odnosno tvrtkama koje se bave recikliranjem, ponovnim iskorištavanjem korisnih tvari iz istrošenih baterija.

 

U Hrvatskoj danas postoji nekoliko tvrtki koje se bave sakupljanjem starih baterija i akumulatora među kojima je i tvrtka Friš do.o. Iz Križevaca. Osim registrirane djelatnosti sakupljanja, tvrtka FRIŠ registrirana je i za poslove oporabe akumulatora koji sadrže olovo.

 

RECIKLIRANJE BATERIJA

 

Male baterije iz domaćinstva ne mogu se oporabiti (reciklirati) u Hrvatskoj te ih je stoga potrebno izvesti u zemlje u kojima se takva djelatnost odvija.

Male baterije se ručno sortiraju na različite grupe baterija iz kojih se mogu ponovno iskoristiti neki metali kao što su zink, željezo-mangan spojevi, kobalt, živa, srebro, olovo, kadmij, nikal  i drugi korisni metali i spojevi.

 

Baterije se potom toplinski tretiraju, a iz njih se izdvajaju različiti metali čijim se ponovnim iskorištavanjem smanjuje potreba za traženjem novih prirodnih resursa, kao i količina novonastalog otpada.

 

 

ŠTO JE OLOVO I ZAŠTO JE ISTOVREMENO ŠTETNO I KORISNO?

 

Olovo je jedan od najčešće korištenih metala, veoma široke primjene, a  koristi se i u proizvodnji baterija i akumulatora.

 

Stari Egipćani su ga koristili za izradu skulptura, u zdjelarstvu i za izradu nakita. Rimljani su ga koristili u izgradnji brodova, zdjela za kuhanje, ali i za obradu akvadukata kojima je tekla voda za piće.

 

U moderno doba olovo se koristi za obradu konzervi za hranu, u izradi električnih krugova i spojeva zato što se brzo i lako tali, zatim u bojama jer ima vrlo dobru pokrivnu moć, u zaštiti od radijacije zbog svoje velike gustoće, u pogonskom gorivu za poboljšanje učinkovitosti, te u baterijama. Dakle, olovo je vrlo koristan metal, ali istodobno i vrlo otrovan.

 

Kako djeluje olovo?

 

Olovo pripada kategoriji elemenata koje nazivamo teški metali i nema prirodnu funkciju u ljudskom tijelu. Teški metali mogu izravno oštetiti meka tkiva osobito jetra, bubrege i živčani sustav. Također, poznato je da olovo utječe na način na koji živčane stanice međusobno šalju signale te na taj način utječu na stvaranje veza među njima. Osim toga, olovo smanjuje kapacitet tijela da metabolizira vitamin D. Budući da olovo dolazi u obliku veoma sličnom kalciju,  najviše se nakuplja u kostima i zubima. Osim toga olovo ulazi u krvotok i utječe na stvaranje zdravih eritrocita, koji poslije gube svoju učinkovitost u vezanju atoma kisika i njegovu prijenosu od pluća prema drugim tkivima.

Iako je olovo opasnost za cjelokupnu populaciju, osobito su u opasnosti djeca do šeste godine, jer se njihovi mozgovi i živčani sustav još razvijaju. Također, koštani sustav raste i razvija se, te mnogi znanstvenici smatraju da znatna količina olova unesena u organizam u djetinjstvu ostaje pohranjena u kostima tijekom cijelog života.

 

Gdje smo izloženi olovu?

 

Gotovo cjelokupno onečišćenje olovom u našem okolišu je posljedica ljudske aktivnosti. Današnja izloženost je najveća uslijed ispušnih plinova iz automobila, iako je benzin s olovom već gotovo potpuno izbačen iz upotrebe. Ipak dugogodišnje taloženje u tlu opteretilo ga je i  znanstvenici smatraju da će još dugi niz godina olovo biti prisutno u tlu i zraku vezano za prašinu. Nekada su uglavnom industrijski i visoko urbani dijelovi imali povišene koncentracije olova u zraku, a danas i ruralna područja pokazuju sličan trend zbog prijenosa olova vjetrom.

Ljudi se često pitaju kakva je opasnost od olovnih cijevi za vodu koje su se nekada koristile. Izvor olova je tu minimalan i smatra se zanemarivim osim ako voda koja kroz njih teče nije zdravstveno ispravna, tj. ima viši pH od uobičajenog ili sadržava neka druga onečišćenja koja ju čine «kiselom» i mogu otapati olovo iz olovnih cijevi.

 

Kako zaštititi djecu i sebe?

U Hrvatskoj ne postoji opasnost od trovanja udisanjem ili ingestijom boja koje sadržavaju olovo, ali zato kao i svugdje drugdje u svijetu,  ne možemo izbjeći olovo iz tla i prašine.

Zato potičite igranje svoje djece na travnatim površinama, te poglavito pazite na pranje ruku prije jela i spavanja, održavanje higijene odjeće, obuće i prema mogućnosti, prostora za igru. Neka dijete uvijek ima posebnu odjeću za spavanje. Ako možete prekrijte vanjske površine drvenim komadićima ili travom. Operite igračke nakon igre u pješčaniku u gradskim četvrtima. Odlazite na igru što češće u šumske parkove i što dalje u prirodu i blizinu rijeka.

 

U novije vrijeme hrvatsko tržište je preplavljeno jeftinim igračkama među koje spada i dječji pribor za pisanje i crtanje uglavnom s dalekog istoka, ali i odjeća i obuća. Vrlo često takve stvari su nekontroliranog podrijetla i nekontroliranog sadržaja i mogu sadržavati znatne količine olova. Pokušavajte ih izbjegavati što je više moguće. Naravno i na mnogim drugim proizvodima ćete vidjeti da su podrijetlom s dalekog istoka, ali ako imaju znak CE znači da se proizvode za Europsku uniju te da su kontrolirane i s ispravnim deklaracijama.

Neke domaće tvrtke također imaju ugovore i proizvode igračke npr. u Kini (na njima piše made in China), ali one podliježu pozitivnim propisima Hrvatske ili EU i istaknuto je da su proizvedene za određenu hrvatsku tvrtku.

Dakle opasnost su uglavnom predmeti bez deklaracija sa štandova i kineskih trgovina na malo i veliko, te onih «sve za 12kn» i sličnih trgovina. Klonite se i lijekova i pripravaka «tradicionalne medicine», ali i šminke nepoznatog podrijetla i sastava koji nitko ne može pročitati i odgonetnuti, te ako možete kupujte konzerve samo provjerenih proizvođača (u Americi i Europi je zabranjeno upotrebljavati olovo u konzervama za hranu početkom osamdesetih).

Pazite na ispravnu prehranu svoje djece, neka hrana bude bogata kalcijem i željezom jer oni smanjuju apsorpciju olova, također važno je znati da redovita prehrana također pomaže jer djeca mogu apsorbirati 10 do 100 puta više olova na prazan želudac.