Legenda o nastanku Rima

Legenda o nastanku Rima govori da je trojanski vojskovođa Eneja nakon Trojanskog rata otišao iz Troje. Bog mu je naredio da osnuje grad na Apeninskom poluotoku. Eneja je otišao tamo i sa svojim potomcima na rijeci Tiber osnovao naselje Alba Longa. Naseljem je vladao Numitor kojeg poražava Amulije da bi zavladao. Numitorova kćer trudna s bogom Marsom rodi blizance pa Amulije naređuje robu da ubije djecu. Rob je ostavio djecu u košari na rijeci i vučica je našla košaru i hranila blizance. Pastir je pronašao djecu i othranio ih te im dao imena Romul i Rem.

Kad su saznali za svoje podrijetlo, Romul i Rem zbacili su Amulija sa prijestolja i ponovno je zavladao Numitor. 753. godine Romul i Rem su na brdu Palatinu počeli podizati grad Rim. Onda su se posvađali i Rem je poginuo. Grad je dobio ime Roma, a Romul je bio prvi rimski kralj. U 6. stoljeću prije Krista Rimom su zavladali Etruščani.