Kazalo pojmova


Uvod u povijest

 • Arheologija – znanost koja proučava ostatke i spomenike materijalne kulture
 • Era – veliko vremensko razdoblje čiji početak označava znameniti događaj
 • Etnologija – znanost koja proučava život naroda u najrazličitijim oblicima
 • Hidžra – prelazak arapskoga proroka Muhameda iz Meke u Medinu. Taj je događaj početak muslimanske vjere i računanja vremena
 • Legenda – priča o nekom događaju ili o životu neke osobe nastala iz narodne predaje
 • Mit – priča o bogovima i herojskim djelima, poznata kod naroda koji su štovali više božanstava
 • Rekonstruirati – utvrditi i prikazati nekadašnji izgled, stanje ili slijed događaja


Život i kultura ljudi u prapovijesno doba

 • Gradina – utvrđeno naselje na uzvisini
 • Indoeuropljani – skupina naroda koja se u 2. tisućljeću pr. Kr. Širi Europom i Azijom; podrijetlom su iz Azije, a izvorno su govorili istim jezikom
 • Keramika – predmeti izrađeni od pečene gline
 • Koliba – nastamba izgrađena od blata, drveta, slame i trske
 • Kromanjonac – vrsta pračovjeka nazvana prema spilji Cro – Magnon u Francuskoj; u znanosti se koristi naziv homo sapiens ili razumni čovjek, vrsta kojoj i mi pripadamo
 • Lončarsko kolo – vrsta kotača korištena za bržu i lakšu izradu keramike
 • Neandertalac – vrsta pračovjeka nazvana prema dolini Neander u Njemačkoj, gdje su sredinom 19.st. Pronađeni njegovi ostaci
 • Nomad – čovjek koji se neprestano seli, najčešće u potrazi za hranom i plodnim tlom
 • Pleme – zajednica u koju se udružuje više rodova
 • Rod – zajednica u koju se udružuje više obitelji
 • Slitina – spoj dvaju ili više metala dobiven miješanjem na visokoj temperaturi
 • Sojenica – drvena kuća izgrađena na obali rijeke ili jezera, podignuta na drvenim stupovima
 • Zemunica – djelomično ili sasvim u zemlju ukopana nastamba, pokrivena zemljom i granjem
 • Žara – glinena posuda u koju se spremao pepeo pokojnika


Narodi i kulture starog Istoka

 • Astronomija – znanost koja proučava zvijezde i nebeska tijela
 • Civilizacija – skup društvenih, vjerskih, umjetničkih, znanstvenih i drugih dostignuća nekog naroda
 • Delta – razgranato ušće rijeke
 • Ep – junački spjev o životu heroja, junaka i sl.
 • Glasovno pismo ili alfabet – pismo u kojem jedan znak ili slovo odgovara jednom glasu
 • Klinasto pismo – pismo naroda Mezopotamije, što se utiskivalo zašiljenom trskom u meku glinenu pločicu, a sličilo je na klinove; pločice bi se nakon ispisivanja pekle
 • Kult predaka – obožavanje preminulih predaka
 • Međurječje – područje između rijeka Eufrata i Tigrisa  od grč. Mesos – u sredini, potamos – rijeka)
 • Papirus – posebna vrsta trske, od koje su Egipćani izrađivali podlogu za pisanje
 • Patrijarsi – plemenski vođe
 • Proroci – izabrani ljudi, koji šire vjeru u Jahvu
 • Purpurna tkanina – tkanina obojana posebnom bojom, koja se dobivala od jedne vrste puža: dok se brani, on pušta ljubičasto – crvenu tekućini purpuru
 • Reljef – u umjetnosti izbočeni prikaz nekog događaja ili osobe, najčešće uklesan u kamen
 • Sanskrt – jezik Arijaca
 • Sarkofag – vrsta lijesa u kojem se čuvalo mumificirano tijelo
 • Satrap – namjesnik pokrajine, postavljen od vladara
 • Satrapija – pokrajina u Perziji
 • Stela – okomito postavljen kamen s natpisom
 • Veliki vezir – najviši upravitelj u Perziji i drugim istočnim zemljama
 • Zigurat – četverokutni, stepenasti hram; u prijevodu s akadskog zigurat bi značio brijeg bogova
 • Akademija – nekad Platonova filozofska škola, danas naziv za neke visoke škole
 • Akropola – grčki: “gornji grad”, dio polisa koji je služio kao obrambena utvrda, u kojem su hramovi bogovima
 • Amfora – grčka posuda za tekućinu
 • Arhont – jedan od devetorice plemića na vlasti u Ateni u 7. st. prije Krista
 • Aristokracija – plemstvo, vladavina plemstva
 • Astronomi – zvjezdoznanci, znanstvenici koji proučavaju zvijezde i planete
 • Barbarin – kod Grka: stran, tuđ, negrčki; kasnije naziv za nekulturne i divlje ljude
 • Demagog – grčki: vođa naroda, u početku je taj pojam imao to značenje, ali od Periklovih nasljednika taj pojam označava političara koji obećava jedno, a drugo radi i vlada za vlastitu korist
 • Demokracija – oblik vladavine kada narod vlada posredstvom svojih zastupnika
 • Demoni – čudovišta
 • Dnevnica – dnevna plaća
 • Ep – književno djelo o junačkim djelima; često nastaje usmenom predajom
 • Falanga – velika makedonska vojna jedinica
 • Filozofija – grčki “ljubav prema mudrosti”, znanost o temeljnim pitanjima čovjeka i prirode
 • Giganti – tirani, sinovi Urana i Geje
 • Harfa – glazbeni, žičani instrument
 • Heroji i heroine – polubogovi, djeca bogova, uglavnom Zeusa, sa smrtnim ženama ( Heraklo ), ali i ljudi koji su smrtnog porijekla, ali su se svojim djelima približili bogovima ( Tezej )
 • Ilijada – od grčkog naziva za Troju – Ilios, Ilios+ode – pjesma o Iliosu, ep o povijesti Troje
 • Karijatide – stupovi u obliku ljudskog kipa
 • Kiklopi – jednooki divovi, sinovi boga Posejdona
 • Kiklopske zidine – zidovi od ogromnih kamenih blokova za koje se vjerovalo da su ih stvorili mitski jednooki divovi  –  kiklopi
 • Klanac – usjek između planina
 • Kuga – teška zarazna bolest, koja je u prošlosti u nekoliko valova harala Europom
 • Legenda – narodna predaja o nekom povijesnom događaju ili životu neke važne osobe
 • Licej – Aristotelova filozofska škola, danas, u nekim zemljama naziv za gimnaziju
 • Mitologija – sustav mitova, priča o božanstvima i zanimljivim podvizima ljudi
 • Mramor – vrsta kamena koji se kao ukrasni koristi u graditeljstvu
 • Nimfe – božanske djevice
 • Odiseja – ep o povratku junaka Odiseja kući, na Itaku
 • Opsada – način ratovanja; mjesto napada se okruži te se spriječi dopremanje hrane i oružja u njega
 • Polis – grčki grad država
 • Pontonski most – privremeno napravljen prijelaz preko vodene prepreke, koji se nakon uporabe može ukloniti
 • Reljef – u zemljopisu oblik tla, sve izbočine i udubljenja na Zemlji ( planine, mora, nizine )
 • Strategija – način vođenja rata, odabir poteza i odluka u ratu
 • Trirema – grčki bojni brod s tri reda vesala i ovnom za udaranje u neprijateljski brod

Rimska Republika

 • Agrarna reforma – promjena u podjeli zemljoposjeda
 • Anali – godišnjaci
 • Bazilika – javna zgrada pravokutnog oblika
 • Diktator – vladar neograničene vlasti u Rimskoj Republici; bivao je proglašavan samo u ratnoj opasnosti ili izvanrednoj situaciji
 • Diplomacija – umijeće pregovaranja, u ovom slučaju s drugim narodima i državama
 • Fasces – snop šiblja sa sjekirom u sredini, simbol starog Rima
 • Forum – glavni rimski trg (Forum Romanum )
 • Građanski rat – rat među stanovnicima iste države
 • Kapitolij – jedan od rimskih brežuljaka, kasnije brdo na kojem su boravili bogovi; kao Olimp kod Grka
 • Konzul – vladar i vrhovni vojskovođa u Rimu, izabran na godinu dana
 • Medovina – alkoholni napitak od meda
 • Parti – narod u Aziji, potekli od Perzijanaca nakon sloma Perzijskog Carstva za vrijeme Aleksandra Velikog
 • Pater familias – lat. Otac obitelji
 • Ratna odšteta – naknada štete za rat, obično plaća poražena država ili krivac za rat
 • Republika – oblik vladavine kada narod bira predstavnike vlasti, na latinskom: “javna stvar”
 • Senat – tijelo vrhovne vlasti u Rimu, vijeće staraca
 • Tetoviranje – u nekih kultura ukrasno bojanje kože
 • Toga – plašt; haljina građana starog Rima
 • Tradicija – običaj, poredak, pravila ponašanja koja prelaze s jednog naraštaja na drugi
 • Trijumvirat – savez trojice u vladavini Rimskom Republikom, u početku tajan, a kasnije ozakonjen
 • Tumul – grob, grobni humak
 • Tunika – rimska haljina
 • Urota – zavjera, tajni dogovor radi pripreme atentata ili državnog udara
 • Vesta – božica ognjišta; u njenom hramu borave svećenice vestalke
 • Veteran – zaslužni, stari vojnik nakon završetka službe
 • Veto! – lat: “zabranjujem!”; pravilo prema kojem zakon ne može postati valjan ukoliko se osoba s pravom veta usprotivi
 • Vulkan – brdo s kraterom na vrhu iz kojeg izlazi užarena masa – lava, plinovi i užarena prašina

Rimsko Carstvo

 • Akvedukt – vodovod
 • Amfiteatar – građevina kružnog ili jajolikog oblika, namijenjena gladijatorskim borbama, borilište
 • Anarhija – bezvlašće
 • Barbari – stranci, novi narodi djelomično nepoznati Rimljanima i drugim poznatim narodima Starog vijeka, obično nomadi koje je privlačilo bogatstvo razvijenih naroda
 • Cirkus – trkalište
 • Dominat – oblik vladavine u doba cara Dioklecijana, gdje car vlada neograničeno i nosi titulu dominusa
 • Dominus – ( lat.) gospodar
 • Edikt – proglas, zakon, propis
 • Iperator – u početku se naziv odnosio na vrhovnog vojnog zapovjednika, a kasnije označava cara
 • Katakombe – podzemni hodnici u kojima su kršćani održavali vjerske obrede i pokapali mrtve
 • Lava – užarena masa koja iz unutrašnjosti zemlje izbija na površinu
 • Limes – utvrđena granica, povezana sustavom utvrda, promatračnica i vojnih logora ( nalazila se na Rajni i Dunavu )
 • Magistrati – visoki državni službenici
 • Mauzolej – veličanstvena grobnica
 • Mecena –  darovatelj
 • Metropolija – središte biskupije ili nadbiskupije
 • Pretorijanci – posebna vrsta vojske namijenjena carevoj osobnoj zaštiti
 • Principat – naziv za prvo razdoblje Rimskog Carstva u kojem su sačuvane sve republikanske ustanove, a država je ipak bila monarhija
 • Romanizacija – širenje rimske kulture i latinskog jezika
 • Slavoluk – raskošno ukrašen kameni luk, na kojem su carevi bilježili svoje vojne pobjede
 • Teatar – kazalište

Rani srednji vijek

 • Danak – novčani iznos
 • Epidemija – zarazna bolest koja se širi
 • Reforma – preoblikovanje, promjena, preustrojstvo
 • Rune – pismo starih Germana; u prijevodu s germanskoga riječ rune bi značila tajna
 • Vandalizam – u prenesenom značenju označava neobuzdano, namjerno uništavanje i pljačkanje kulturne baštine, a dolazi od imena Vandala koji su tako opljačkali i uništili Rim