Mitovi stare Grčke - Tezej i Minotaur

  TEZEJ I MINOTAUR

U velikom labirintu palače u Knososu živio je strašni Minotaur, sin Minosa. Da bi bio dobar, kretski kralj mu je svake godine slao za jelo sedam mladića i sedam djevojaka, koje su mu bili prisiljeni slati grčki gradovi, fednoga dana se jedan vrlo odvažan grčki princ, koji se zvao Tezej, pojavi pred kraljem Egejem, svojim ocem, i reče mu: »Dopusti mi da odem sa skupinom odanih prijatelja: želim otići na Kretu i izazvati na dvoboj okrutnog Minotaura.« Kralj Egej pokušao je odvratiti svog sina:

»To čudovište je nepobjedivo«, reče mu. »Ako ti čak i uspije pobijediti ga, moglo bi biti nemoguće potom izaći iz labirinta.« Ali Tezej je bio svojeglav i sljedećeg dana krene svojim brodom prema otoku Kreti.

Stigavši u palaču na Knososu, pojavi se pred princezom Arijadnom, prelijepom kćeri kralja Minosa. Princeza se, ugledavši tako lijepog i odvažnog mladića,

zaljubi u njega na prvi pogled, pa ga je ona uzalud pokušavala uvjeriti da odustane od tog pothvata. »Vidjela sam mnoge mladiće poput tebe kako ulaze u labirint i nikad više nisu iz njega izašli!«, reče mu sa suzama u očima.

»Gledaj!«, nije popuštala, pokazujući mu zamršenu paukovu mrežu hodnika. »Golem je! Nitko se ne može snaći u njemu, a čudovište je snažno kao deset bikova. Ako se doista želiš upustiti u taj pothvat, uzmi sa sobom ovaj otrovni bodež. Dat ću ti još jednu korisnu stvar...«, i rekavši to pruži mu jedno veliko klupko vune. »Klupko!«, poviče Tezej. »Sto će mi to klupko?« »Moraš ga polako odmotavati kad se uputiš u labirint tako da se istim putem možeš vratiti natrag. Idi sada, kad toliko želiš, no brzo mi se vrati!«