Trening socijalnih vještina (LARA) u PŠ Reka

Dana 16.11.2021. u našoj Područnoj školi Reka, započeo je Trening socijalnih vještina pod nazivom LARA sa učenicima 4. razreda, pod vodstvom školske socijalne pedagoginje Tihane Cvek. Socijalne vještine najjednostavnije možemo objasniti kao ponašanja koja se koriste u svakodnevnom životu kako bi imali dobre odnose s ljudima koji nas okružuju. Trening u školi uključivati će 6 radionica kojim će se trenirati vještine samopredstavljanja i upoznavanja, prepoznavanja i iskazivanja osjećaja, kontrole ljutnje, rješavanja problema, empatije i suradnje. Budući da roditelji imaju važnu ulogu u prenošenju i podržavanju naučenog u stvarnim situacijama, pisanim putem dobivati će informacije o programu i upute za podržavanje naučenih vještina kod kuće.

Socijalna pedagoginja

Tihana Cvek