Zvenči Petrin smeh

Petrin smeh zvenčal je v našem 4. a razrednom odjelu kad je dobila zahvalnicu Osnovne škole Mursko Središće.

Mursko Središće već po petnaesti put organizirala je smotru zavičajne riječi naziva Naš mali kaj. Susret je to učenika koji njeguju kajkavski jezični izričaj. Smotra je po ovom projektu poznata u bližoj i široj okolici, zbog brojnih sadržaja i aktivnosti.

Ove školske godine na literarnom natječaju naziva „Zviraju reči“ sudjelovala je i učenica naše škole, 4. a razrednoga odjela, Petra Kivač s učiteljicom mentor Suzanom Hergotić. Pjesmu na kajkavskom narječju Sejem posvetila je zanimljivoj zavičajnoj tradiciji - sejmu koji postoji već u dalekoj prošlosti, a zadržao se i odvija u našem gradu. Petra živi u blizini pa ima priliku čuti glasno dovikivanje ljudi koji prolaze, voli prošetati šarenim sejmom, čuti i vidjeti njegovu posebnost.

Petrina pjesma izabrana je i za javno izvođenje te objavljena u malom zborniku pristiglih radova na kajkavskom narječju u okviru aktivnosti 15. smotre Naš mali kaj. Mladoj poeti Petri Kivač i njezinoj mentorici učiteljici Suzani Hergotić dodijeljene su prekrasne poticajne zahvale za njegovanje kajkavskog jezičnog izričaja.

Suzana Hergotić, učiteljica mentor

3

1

2