(Su)financiranje nabave udžbenika za šk. god. 2018./2019

POZIV za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika za školsku godinu 2018./2019.

Grad Koprivnica temeljem Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019. („Glasnik Grada Koprivnice“ 6/18), poziva roditelje/skrbnike da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na (su)financiranje nabave udžbenika.

Datoteke za preuzimanje:

POZIV-sufinanciranje_udzbenika.docx

Odluka_ o_ostvarivanju_prava_na_sufinanciranje_udzbenika.pdf

Zahtjev-Sufinanciranje_udzbenika_god_2018-2019.docx