Ravnatelj, Darko Sočev, je prepoznao smisao i cilj školskog projekta kojim želimo nastaviti razvijati učeničku samostalnost, kreativnost, ustrajnost, prilagodljivost, timski rad, međusobnu komunikaciju, samopouzdanje i odgovornost prema sebi, drugima i prirodi. Poticati asocijativno i konvergentno mišljenje.

Ministarstvo nam je odobrilo sufinanciranje u iznosu od 2.523,00 eura.

Školskim projektom „Daroviti suncokreti“ želimo senzibilizirati i osvijestiti darovite učenike koliko je dobrobiti u tome što su dio naše zajednice i koliko mogu pružiti školskoj i lokalnoj zajednici. Nakon što smo u posljednjih sedam godina uspješno proveli tri projekta kao partneri grada Koprivnice „ RoboTech“, „Znanje kao dar“ i „ Knowledge well“, identificirali darovite učenike i izgradili temelje emocionalne i kognitivne potpore darovitim učenicima, želimo osnažiti njihov daljnji napredak i održati vršnjačku potporu na horizontalnoj i vertikalnoj razini. Projekt je osmišljen uz potporu partnera kroz nekoliko aktivnosti kao što su: izvanučionička nastava, suradničko učenje, mentorski rad i 18 raznovrsnih radionica kroz 8 mjeseci.

Korisnici projekta bit će učenici od 3. do 8. razreda koje je školski psiholog identificirao kao potencijalno darovite ili bistre s elementima potencijalne darovitosti.

Projekt je započeo 1. siječnja 2024. i trajati će do kraja nastavne godine 2023./2024. Ukoliko se ishodi uspješno realiziraju, njegovi sadržaji mogu postati sastavni dio školskog kurikuluma.

Školski tim