Članci

Mjesec borbe protiv ovisnosti 2021.

Aktivno sudjelovanje učenika u obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti jedan je od načina koji pridonose afirmiranju zdravih životnih stilova. Obzirom su zlouporaba sredstava ovisnosti i ovisnička ponašanja globalni problem, svaki pojedinac ima svoju ulogu u djelovanju i suradnji usmjerenoj protiv ovisnosti za pozitivnu izgradnju društva.

Uključivanje školske djece u preventivne programe i akcije koje pomažu u razvijanju vještina zauzimanja za sebe na pozitivan način, razvijanju samopouzdanja i učenju poželjnih načina odupiranja pritisku vršnjaka, imaju zaštitnu ulogu u smanjivanju ovisničkih i drugih rizičnih ponašanja. Tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, kojeg obilježavamo od 15. studenog do 15. prosinca, naši su sedmaši i osmaši sa svojim učiteljima iz biologije i kemije, učili o utjecaju alkohola, cigareta i droga na ljudsko tijelo, kao i općenito o ovisnosti i načinima izbjegavanja istih. 

Tihana Cvek, socijalna pedagoginja