Nemčići obilježili Svjetski dan leptira 28. svibnja

Završili smo učenje i upoznavanje naše županije, prekrasnim radovima leptira. Ovom aktivnošću učenici 3. c razrednog odjela s učiteljicom Đurđicom Pošta  obilježili su Svjetski da leptira.

1

Učenjem o zavičaju  leptir veliki livadni plavac, bio je pravi izazov za učenike, koji su ga izradili s puno mašte i ljubavi. Leptiri ususret njihovom danu ukrasili su prekrasno drveće ispred škole.  Kako smo uživali u radu, a na kraju i izložbi pogledajte sami.

Đurđica Pošta

5

3

4

2