15. Tjedan cjeloživotnog učenja 2021.

Performans u muzeju grada Koprivnice

Kao učiteljica 2. c sam sa svojim učenicima sudjelovala u performansu 15. Tjedna cjeloživotnoga učenja u organizaciji Muzeja grada Koprivnice. Učenici su imali i predavanje u svojoj učionici i učili o pojmovima sadašnjost, prošlost i budućnost. U posjetu muzeju uz vođenje kustosice muzeja prošetali muzejom. Mogli su vidjeti sačuvane različite stvari iz prošlosti, što ih je osobito dojmilo.

Podijeljeni u grupe trebali su oblikovati kratke priče ili opisati predmet iz prošlosti. Učenici 2. c su s učiteljicom s radošću sudjelovali u 15. Tjednu cjeloživotnoga učenja u organizaciji Muzeja grada Koprivnice. 

Poveznica:   Muzej grada Koprivnice

 

Đurđica Pošta, učiteljica

 


 

Digitalni alati kao podrška u učenju

Poticaj za temu u Tjednu cjeloživotnoga učenja bilo mi je poučavanje učenika na daljinu u vrijeme lockdown-a radi bolesti COVID-19. Promijenio se klasičan način obrazovanja, iznenadno, a pred učitelje su postavljeni izazovi drugačijeg načina poučavanja, djeca su morala mijenjati svoju rutinu učenja, navikavati se na nove stilove učenja. Stoga sam kao učiteljica 3. a organizirala podršku za roditelje, važnu za dobrobit djece. Sudjelovanje u nastavi na daljinu zahtijeva od učenika organizaciju vremena, samostalnost u radu, strpljivost i mnoge vještine koju učenici još trebaju razvijati. Danas je informacijska komunikacijska tehnologija sveprisutna u svim područjima života pa tako i u odgojno-obrazovnom procesu. Informacijske i komunikacijske vještine danas se smatraju elementarnom pismenošću. Učenici imaju mogućnost uključivanja u izborni predmet informatike od 1. razreda, a to će obogatiti učenikovo znanje i vještine, omogućiti lakše snalaženje u modelima učenja poput obrnutih učionica. U današnjoj epidemiološkoj situaciji učitelji imaju zadaću pripremiti sebe i svoje učenike za modele poučavanja nastave na daljinu i uspješno upravljanje virtualnom učionicom. Primjena IKT-a u nastavi osim računala, čine i upotreba pametnih telefona s mnoštvo jednostavnih aplikacija koje učitelji mogu koristi u svrhu poučavanja. Današnje generacije učenika vole učiti pomoću digitalnih interaktivnih zadataka. Prednosti uporabe IKT-a je i veća motiviranost učenika za nastavni proces. Sve je veći i broj digitalnih udžbenika koji sadržavaju niz interaktivnih zadataka, vježbi, kvizova znanja i dr. Postoje izuzetno mnogo digitalnih platformi i IKT alata za svrhu oblikovanja digitalnih interaktivnih zadataka, a učitelj izabire onaj u kojem se učenici najbolje snalaze i koji je za njihovu kronološku dob adekvatan te primjenjiv za određen nastavni predmet. Roditelje sam podsjetila da je potrebna kontrola djece u korištenju informacijsko komunikacijske tehnologije, pretraga informacija putem interneta, kako sigurno rabiti digitalnu tehnologiju i kako se ponašati u online okruženju.

Kako bih pomogla i učenicima i roditeljima, organizirala sam radionice za roditelje i upoznala ih s načinom rada digitalnih udžbenika, postavljanju aplikacija i načinom rad interaktivne digitalne aplikacije „Book Creator“ dana 1.10.2021. i 8.10.2021.

U 1. dijelu radionice roditelji su postavili na pametne telefone aplikaciju za čitanje QR cod-a, otvorili pojedine zadatke. Opisala sam i objasnila sučelje digitalne platforme i način rada, a roditelji su samostalno otvorili sučelja sa zadacima te su bili upoznati sa svrhom interaktivne digitalne aplikacije „Book Creator“. Interaktivna digitalna aplikacija „Book Creator“ omogućava učitelju izradu vlastitih e-sadržaja, planirane aktivnosti i zadaci za učenike na jednom su mjestu i uvijek dostupni učeniku ili roditelju. Učenik može izraditi u „Book Creatoru“ domaću zadaću, svoju e-slikovnicu. E-knjižica/slikovnica može sadržavati tekst, sliku, snimku, videozapis, poveznice na internet. Motiviranost za učenje na daljinu uvelike ovisi o učenikovoj spremnosti za učenje koje podrazumijeva i spretnost u korištenju računala i digitalnih alata, online komunikaciju i organizacijske vještine. Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije potiče kritičko mišljenje, kreativnost, suradničko učenje. Svi imamo zajednički cilj-pomoći djeci u učenju/online učenju, stoga sam i organizirala dvije radionice kao podršku roditeljima koji su dobili bolji uvid u načine primjene digitalnih alata u online okruženju, a na dobrobit djece. Fotografije u prilogu.

Suzana Hergotić, učiteljica

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10