Nemčići u gradskom vijeću

Dana 16. studenoga 2020. godine održana je konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice, na kojoj su prisustvovali i izabrani vijećnici iz naše škole: Petar Štefanec, 5.A, Nikola Golubović Matan, 5.D, Katja Gregurić, 6.C i Gregor Gašparić, 7.D.

Učenici koji su se kandidirali za Dječjeg gradonačelnika prezentirali su ostalim učenicima svoj životopis te ideje i planove koje bi željeli realizirati u mandatu.

Tajnim glasovanjem izabran je novi Dječji gradonačelnik Gregor Gašparić, učenik naše škole!

111

222

Bivši dječji gradonačelnik Lovro Mršić je također bio učenik naše škole!

Čestitamo našem Gregoru na uspjehu, a svim članovima Dječjeg gradskog vijeća i njihovoj voditeljici želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

 

Mihaela Telebar
mag.paed.soc.
Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica