Specifične mjere zaštite i nastava na daljinu

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoVid bolesti (COVID-19) i nastava na daljinu

 

Dragi učenici, poštovani roditelji, kolege i zaposlenici škole,

u tijeku je pandemija corona virusa, te smo se svi dužni pridržavati uputa i smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pridržavanjem propisanih mjera značajno ćemo smanjiti mogućnost zaraze.

U školi poduzimamo sve što je u našim mogućnostima da osiguramo kvalitetnu zaštitu učenika i osvijestimo im potrebu neprestanog provođenja kvalitetnih higijenskih mjera zaštite. Na vidna mjesta u sanitarnim prostorima izvjesili smo i upute o načinu pranja ruku. Svakodnevno učenike informiramo i upozoravamo o potrebi dodatnih mjera higijene zbog pojave koronavirusa. Prostor škole se svakodnevno dezinficira.

Ljubazno molim učenike da dosljedno prate upute svojih učitelja te da prouče plakate i upute istaknute u školi.

Molim učenike da ne razbacuju higijenski papir, sapun i dezinfekcijska sredstva.

Također, Škola postupa sukladno smjernicama Ministarstva znanosti i obrazovanja stvarajući uvjete za online nastavu ukoliko će za to biti potreba.

Učenicima 5. i 7. razreda te učenicima kojima je to potrebno dodijelit će se tableti za praćenje nastave i učenje. Detaljne upute učenicima će dati razrednici i bit će dostupne na našoj mrežnoj stranici i posebnim linkovima koje ćemo objaviti po ustroju virtualnih učionica.

Učenici razredne nastave, nastavu će pratiti na HTV 3. Učenici će također dobiti dodatne upute. Pratite našu stranicu.

Zajedno ćemo prebroditi ovo teško razdoblje. Želimo da svi zdravi uspješno završimo i ovu školsku godinu. Za sve dodatne informacije dostupni smo na postojećim kontaktima.

Ravnateljica i zaposlenici Škole

Privitak: Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu 13.3.2020.

Shema aktivnosti:

smjernice ministarstva

Smjernice Ministarstva osnovnim i srednjim školama vezano uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko - komunikacijske tehnologije  - vidi privitak:

Smjernice.pdf

SPECIFIČNE MJERE ZAŠTITE VEZANO UZ NCOV BOLESTI (COVID-19):

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 26.02.2020., 15h

revidirana verzija sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji

Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima)

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u Kini, Hong Kongu, Japanu, Iranu, Singapuru, Južnoj Koreji te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz talijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

- aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)

- u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

Nadalje, oni koji su došli prije 24.2. iz navedenih pokrajina u Italiji a sveukupno unutar 14 dana, te su razvili respiratorne simptome nikako ne smiju ići u odgojno-obrazovne ustanove te se odmah trebaju javiti svom izabranom liječniku.

- Definicija zahvaćenog područja: Kina, Hong Kong, talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont, Japan, Iran, Singapur, južna Koreja.


1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravom djecom i učenicima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u đačkom domu (organiziranom smještaju) pri čemu ova djeca i učenici mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti sobu u đačkom domu s drugim djetetom).

2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim djetetom/učenikom (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u đačkom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u đačkom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav učenik boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim učenicima. Također đački dom treba organizirati da takav učenik jede u svojoj sobi a ne u zajedničkom prostoru s drugima, te da ne koristi zajedničke prostorije poput sanitarnih čvorova. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u sobi u đakom domu, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI.


3. Djecu i učenike koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Djeca i učenici kod kojih se provodi aktivan zdravstveni nadzor u samoizolaciji (točka 1. i 2.) ne pohađaju odgojno-obrazovne ustanove za vrijeme trajanja ove mjere zaštite.

Do daljnjega je neophodno odgoditi sve organizirane odlaske djece i učenika u zahvaćena područja, kao i organizirane susrete (primjerice sportska natjecanja) s djecom i učenicima koja dolaze iz zahvaćenih područja.

Putovanja i organiziranja druženja unutar Hrvatske za djecu i učenike i nadalje su moguća, uz uvjet da u navedenom ne sudjeluju djeca s respiratornim simptomima te uz poticanje boravka na otvorenom.

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

Opće mjere zaštite:

Neophodno je u organiziranom smještaju i boravku učenika, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, u svim prostorima gdje se odvija nastava i boravak djece, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

- mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,

- nedolazak u školu i predškolsku ustanovu osoblju, učenicima, djeci i osobama u pratnji koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah; sva ostala djeca i učenici uobičajeno pohađaju odgojno-obrazovne ustanove te sve školske i izvannastavne aktivnosti.

Djecu i učenike kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola

kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke

izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah

Privitci:

Plakat_COVID-19.pdf

Plakat-pravilno_pranje_ruku.pdf