Nova Erasmus+ priča

OŠ "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica realizirat će, po treći put, još jedan Erasmus europski projekt. Do sada smo, u dva navrata, realizirali individualne mobilnosti učitelja  i to u svrhu stručnog usavršavanja, Erasmus KA1. Sada u suradnji 5 država, radimo zajednički projekt i na mobilnosti će putovati i učitelji i učenici, Erasmus KA2. Projekt traje dvje godine i redovito ćemo vas obavještavati  o ostvarenim aktivnostima.

ErasmusKA

Na fotografjii su, s lijeva a desno, članovi koordinacijskog tima:

učitelji(ce) Kristina Kralj, Đurđica Pošta, Nino Klobučarić, Gordana Gazdić-Buhanec (ravnateljica), Martina Kobaš (koordinatorica), učiteljice Željka Hanžek i Suzana Hergotić. Članica tima je i učiteljica Ivana Strbad, koje nema na fotografiji.

Datoteka za preuzimanje:  NOVA ERASMUS+ PRIČA